Se : pilledronningen se på tv2 play HER

Hør : HER

Det undrer sikkert mange efter at have set dokumentarenPilledronningen, at der er to besynderligheder i praksis der gør sig gældende i Danmark:

 

1) At Cave begrænser sig regionalt og ikke er landsdækkende, det er jo ikke bare aktuel svindel, men patienten kan f.eks også have en allergi. Hvis vi nu siger, at en københavner er på ferie i Skagen, så er det en hemmelighed for den læge patienten møder, hvilke allergier patienten har osv, hvis behovet opstår for at se en læge på ferien, det giver jo på ingen måde mening på lige fod med, som man kan se i udsendelsen, at kvinden frit kan bevæge sig rundt i landet og drive rov på og få udskrevet morfin ved lægevagter, nok fordide ikke kan se omtalte Cave.

 

Cave er, for dem der ikke ved det, et felt i computerskæren, som vagtlæge, ja også andre læger kan se ,når de går ind på patienten cpr nr. HVIS patient er til læge i sin egen region,ellers kan lægen ikke se det.

 

2) Så er der det beklagelige forhold, at hvis der bliver skrevet en fejl i journalen, så kan det ALDRIG slettes, bevares der kan tilføjes bemærkninger - men der findes ikke et eneste sagligt augment for at bevare ikke korrekte informationer - den eneste gang jeg har set det slettet var ved Christinna Rasmussen - distriktspsykiatrien Maribo, som jeg havde en samtale med af meget ringe kvalitet, der fik hun den ide at skrive i journalen, at jeg havde haft en mange årligt hashmisbrug. Det har jeg så ikke - ja mit kendskab til hash begrænser sig til omtale af rusmidlet, men det slettede hun faktisk - så det kan lade sig gøre, selv om det ikke er lovligt.


Det er værd at se på lovgrundlag :


I bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse, overdragelse m.v.) fra Sundhedsministeriet står der følgende i §20:

 

§ 20. Oplysninger i patientjournalen må ikke slettes eller gøres ulæselige.

 

Stk. 2. Er det nødvendigt at rette eller tilføje i patientjournalen, skal det ske på en sådan måde, at den oprindelige tekst bevares. Det skal fremgå, hvem der har foretaget rettelsen eller tilføjelsen og hvornår.

 

Stk. 3. I en elektronisk patientjournal skal den oprindelige version af oplysninger, der er ændret ved at rette, tilføje, skærme, blokere eller lignende, fortsat være tilgængelige.

 

Hvis dette skal ændres, vil det være en politisk beslutning, så vi kan desværre ikke hjælpe i denne situation.


 

Det er mig en gåde, at det skal være så kompliceret at rette disse ting til, teknisk set vil man kunne programmere en raket til at lande på Mars og placere en ostemad inden for 12 cm afden på forhånden bestemte placering, men at dele info mellem landets læger er sværere end at ophæve tyngdekraften.

 

Jeg kan ikke huske den korrekte ordlyd, men jeg mener, at der var en politiker, der lige efter besættelsens ophør i 1945 sagde noget i retning af: lad folkets vilje være lovHvis vi rent hypotetisk forestiller osat der fandt en folkestemning sted, hvor det var op til det danske folk at afgøre: Skal man bevare ukorrekte informationer i patients journal ja ( ) Nej () - så er mit bud at langt de fleste danskere nok vil sværge til at ukorrekte informationer skulle makuleres for bestandigt - jeg er klar over det er en vederstyggelighed for diverseskrankepaver, bureaukrater og embedsmænd at lytte til befolkningen - man kan nærmest få den fornemmelse at borgeren er et uregerligt barn der kan finde på hvad som helst,hvorfor de skal holdes i kort snor.

 

Til slut: Jeg er en af Pilledroningens ofre, hvorfor sagen naturligvis optager mig mere end normalt; som minimum må man mene, at det er straffelovens § 279 - men lur mig om ikke

hun maksimalt får en betinget dom og en bøde på omkring 400 kr for de over 6000 morfin tabletter, hun har svindlet sig til - og bedrageri i øvrigt.

 

Jeg blev kontaktet af en anden, hvis cpr nr også var blevet misbrugt. I den situation havde den profane kvinde (Pilledronningen) indmeldt hende i FOA og havde udgivet sig for at arbejde ved et psykiatrisk sygehus - Nordjylland politi gad ikke engang optage rapport. Det er for ringe.

 

Venligst

Bo Mørch Mogensendd
dd
nn nn