Lægens ord :
Vejledninger er i sagens natur overordnede og kan ikke beskrive enhver patients specifikke situation, herunder alle undtagelser til vejledningerne. Som du kan læse i vejledningen, er der mulighed for, i velbegrundede enkelttilfælde, at afvige fra de overordnede
 retningslinjer. Det er lægen, der vurderer, om din situation er et sådant tilfælde.