Kia Picanto priser

Som man kan se på søgning så koster bilen fra  87.899 kr. Man kunne agumentere efter , som der ikke er opgivet på siden at der er ekstra udgifter må kunden  gå i den tro at det er prisen.Det er det så ikke  , som vi kan se på bilen her så er den grøn og hvis man tager sig den frihed at gå ud fra billed og pris hænger sammen , så er man også her gået galt i byen , da det koster en mindre formue at få bilen i andre farver ind , hvid - men efter at have snakket mig til rette havnde jeg ca på 91 000 kr for bilen til knap 88 000 kr , så det er ikke meget mere ind 3200 kr. man bliver bondefanget for ..

Man kunn spørge sig selv hvorfor sælger ikke bare opgiver den mindste pris , som kunden reelt kommer til at betale , da det må give mindste vanskeligheder med at
forklare kunden , hvorfor prisen er en anden ind den der er annoceret , men jeg tror det er den mest rantable løsning at opgive en lavere pris ind varen reelt kan købes til også tage diskusionen med kunden når , kunden henvender sig , tekniske set svare det til man går i F.eks Netto køber 3 liter mælk til skal vi sige 5 kr pr liter og når man står oppe ved kassen kommer der en mer udgift på embalage og fragt til foretningen.

Umidelbart vil jeg mener det er i strid med markedesføringsloven men , hvad siger Markedesføringsloven ? se : Her      
Lad os se på den her del af Markedesføringsloven : § 3. Erhvervsdrivende må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet.Stk. 2. Markedsføring som i sit indhold, sin form eller den anvendte fremgangsmåde er vildledende, aggressiv eller udsætter forbrugerne eller erhvervsdrivende for en utilbørlig påvirkning, og som er egnet til mærkbart at forvride disses økonomiske adfærd, er ikke tilladt.Stk. 3. Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres.
Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for specifikke former for markedsføring, som i medfør af EU-regulering under alle omstændigheder anses for at være urimelige i forbrugerforhold.
Her vil jeg b.la bide mærke i denne del af formuleringen fra lovgivingen : "
vildledende eller urigtige angivelser"  og det vil  jeg jo mene det er at opgive en anden pris ind varen reelt koster.111