Når Postnords postkasser
 er fejlbehæftedet !!!

Jeg har som de fleste andre fået en af disse postkasser der er ved hoved døren til opgangen , jeg synes det er fint post budet ikke skal smadre sineknæ på at løbe op og ned af trapper - men jeg synes også post nord så har en pligt til at sætte nogen ordentlige postkasser op og hvis de er fejl behæftetforstået på den måde , at de ikke kan tåle brug af papir så skal de også laves på post nords initeritiv , men sådan er virkeligheden ikke !!!post nord har gjort fælles sag med Shared service Finance operation , der synes helle at ville drukne sig selv ind at udbedre en skade
jeg skrev og bad om at få min postkasse lavet og fik svaret :

                    
Mail 1
Kære Bo
Tak for din mail.
For at vi/nogen skal være erstatningsansvarlige for din beskadigede husbrevkasse, skal der være tale om en enkelt forsikringsbegivenhed.
Det du beskriver er slitage af din husbrevkasse.
På det foreliggende kan der ikke ydes erstatning herfra.


Best regards
Jxxx xxxx
@postnord.com

jeg tog mig friheden at mene at de opsatte postkasser var noget af svingende kvalitet der sikkert var lavet til små penge i Kina
og fik svar :


                     Mail  2
Kære Bo
Hvis det er noget "bras" der er lavet i Kina, må du have fat i forhandleren af postkassen.
På det foreliggende er der ikke tale om en enkeltstående forsikringsbegivenhed og dermed er vi ikke forsikringspligtige.
Best regards
Jxxx xxxx
@postnord.com

konklution er at vi som borger nu er ringer stillet ind under den gamle løsning  og skal af egen
lomme finansere
når de ting vi for stillet til vores rådighed går i tu
, hvor jeg tænjer POST NORD strsam op
modtageren for en mindre bekvem løsning ind , da posten bare kom ind af hoved dør - fint nok men er der fejl med den nye
løsning , så vær rar at rette op på den.

bb

Her kan man se postkassen jeg tror det er låse cylender det heder og er sikkert det eneste der skal
på plads ..


cc

her er postkasse på afstand