Få Kirken på grøn energi ..

Hvad kræver det af godkendelser for at gå fra Olie til luft til vand pumpe 

HER er de steder det skal godkendes 

1.) menighedsrådet, 

2.) der skal konsulenter ind, Nationalmuseet, 

3.) stiftet,

4.) provstiudvalget

Men godt nyt :

Kirkeministeriet har, efter videresendelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, modtaget din mail af 17. juni 2022 vedr. opvarmning af de danske kirker.

Ministeriet kan oplyse at Folkekirken i perioden 2022-2026 vil påbegynde et projekt med fokus på den grønne omstilling. Du kan læse mere om projektets formål på følgende link: Grøn omstilling i folkekirken.

I forhold til dit specifikke forslag skal det nævnes at kirkeministeren, på baggrund af Den Folkekirkelige Udviklingsfonds Budgetfølgegruppens indstilling, har tildelt støtte til en række projekter der har fokus på klimaet i Folkekirkens udvikling.

Ministeriet henviser i den forbindelse til pkt. 22 i Indstilling_fra_budgetfoelgruppen_til_Kirkeministeren. Heraf fremgår, at kirkeministeren har tildelt støtte til et projekt der har til formål at fremme muligheden for varmepumpe i Folkekirkens varmeanlæg.


                           .    h